Skip to main content

Aktuality

Oficiální zprávy Všechny zprávy >

22. 3. 2018
Martin Loučka získal Syllabovu křídu

Za pouhé tři roky od zahájení výuky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, se z kurzu paliativní péče stal jeden z nejlépe hodnocených předmětů. Studenti 4. ročníku zvolili jako nejlepšího pedagoga našeho ředitele, Martina Loučku, který tento zdánlivě marginální volitelný předmět do kurikula zavedl.

Syllabova křída je studentské ocenění, které je udělováno na 3. lékařské fakultě v Praze nejoblíbenějším pedagogům. Máme obrovskou radost, že studenti ocenili Martinovy pedagogické schopnosti a spolu s nimi i koncepci tohoto kurzu. Jsme rádi, že z paliativní péče se i v rámci studia budoucích lékařů stává obor, kterému je radost se věnovat a doufáme, že brzy získá významnější místo v systému studia obecného lékařství.

14. 3. 2018
Registrace na závěrečnou konferenci programu Spolu až do konce

Dne 24. dubna se v pražském hotelu Ambassador uskuteční závěrečná konference programu Spolu až do konce, kde budou představeny výsledky celého programu a také vize pro další rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. Jako speciální host přijal pozvání profesor James Tulsky z Harvard Medical School. Konference proběhne pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, které na program navázalo již několika vlastními dotačními tituly.

Podrobný program a možnost registrace naleznete na stránkách Nadačního fondu Avast, díky kterému jsme mohli tento dvouletý projekt uskutečnit.

Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání.

6. 3. 2018
Studie pro potřeby dětí s život limitujícím onemocněním

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP ve spolupráci s Centrem paliativní péče vydala novou studii zaměřenou na potřeby dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin.

Studie mapuje reálné potřeby pečujících rodin s ohledem na specifičnost českého prostředí. Kromě detailního popisu potřeb rodin, studie přináší také doporučení, která mohou vést ke zlepšení jejich situace a analýzu dostupných služeb, které mají pečující rodiny k dispozici.

8. 11. 2017
Projekt o paliativní péči pro praktické lékaře

Praktický lékař má v péči o pacienty v závěru života významnou úlohu, zejména v časné identifikaci pacientů vhodných pro paliativní intervenci, v rozvaze o dlouhodobém plánování péče nebo při péči v domácím prostředí.

Centrum paliativní péče ve spolupráci s Nadací Jistota Komerční banky spouští nový projekt, kterým chce posílit kompetence praktických lékařů v  těchto oblastech.

1. 9. 2017
Výběrové řízení: vedoucí kanceláře

Hledáme člověka, který by měl na starost každodenní chod kanceláře Centra paliativní péče.
Uzávěrka pro přihlášky je 14. 9. 2017.

Více informací o pracovní pozici.

Twitter

 • Palliative care in ICU reducing the intensity of treatments while NOT increasing mortality. t.co/wEcTcK07LB
  1 week 4 days ago.
 • "An effective clinical team can be compared to a jazz band." Great article on barriers to referral in pediatric pal… t.co/JVQti1ris1
  3 weeks 4 days ago.

Buďte v obraze

Mapujeme dění v paliativní péči a informace rozesíláme e-mailem.

Co je to

Paliativní péče

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci.1

Jejím cílem je komplexní tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychologických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit. Paliativní péče může být poskytována v lůžkových zařízeních i v domácím prostředí a je vždy založena na spolupráci mezi pacientem, jeho rodinou a multidisciplinárním týmem.

Více informací

Význam paliativní péče

Jedná se o multidisciplinární obor, který vedle paliativní medicíny významně přesahuje také do ošetřovatelství, sociální práce, psychologie a dalších disciplín. Vzrůstající význam paliativní péče reflektuje epidemiologický a demografický vývoj ve většině rozvinutých zemí, Českou republiku nevyjímaje - lidé nejčastěji umírají na následky nebo komplikace způsobené chronickými onemocněními. U mnoha těchto pacientů smrti předchází období, kdy jim nejrůznější symptomy, ale často také náročná léčba, výrazně snižují kvalitu života.

Pozitivní efekt

Do dnešního dne se podařilo shromáždit množství výzkumné evidence, potvrzující pozitivní efekt paliativní péče na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin, snižování depresivity a úzkostnosti, usnadňování rozhodování o léčbě, ale také třeba prodloužení života u některých skupin pacientů2-5. Paliativní péče je na základě těchto výsledků postupně přijímána jako integrální součást standardní léčby v onkologii6-8, ale i v dalších oborech9-13. Tradiční model lékařské péče, zaměřený výhradně na kurativní cíle, je nahrazován modelem integrované paliativní péče, který lépe odpovídá na vývoj onemocnění a potřeb pacientů (viz obrázek). Vzhledem k těmto trendům Světová zdravotnická organizace důrazně vybízí členské státy k začlenění paliativní péče do systému poskytovaných zdravotních služeb14.

Tradiční paliativní péčevs.Časná paliativní péče

Diagnóza
Smrt

Zdroje

 1. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
 2. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA, et al. Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2010;363(8):733-42.
 3. Bakitas M, Lyons KD, Hegel MT, Balan S, Brokaw FC, Seville J, et al. Effects of a Palliative Care Intervention on Clinical Outcomes in Patients With Advanced Cancer. JAMA. 2009;302(7):741-9.
 4. Smith TJ, Cassel JB. Cost and Non-Clinical Outcomes of Palliative Care. J Pain Symptom Manage. 2009;38(1):32-44.
 5. El-Jawahri A, Greer JA, Temel JS. Does Palliative Care Improve Outcomes for Patients with Incurable Illness? A Review of the Evidence. J Support Oncol. 2011;9(3):87-94.
 6. Smith TJ, Temin S, Alesi ER, Abernethy AP, Balboni TA, Basch EM,et al. American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion: The Integration of Palliative Care into Standard Oncology Care. J Clin Oncol. 2012;30(8):880-887.
 7. Epstein AS, Morrison RS. Palliative oncology: identity, progress, and the path ahead. Ann Oncol. 2012;23 (suppl.3):43-8.
 8. Rocque GB, Cleary JF. Palliative care reduces morbidity and mortality in cancer. Nature Reviews Clinical Oncology. 2013;10:80-9.
 9. Borasio GD. The role of palliative care in patients with neurological diseases. Nature Reviews Neurology. 2013;9:292-5.
 10. Kheirbek RE, Alemi F, Citron BA, Afaq MA, Wu H, Fletcher RD. Trajectory of Illness for Patients with Congestive Heart Failure. J Palliat Med. 2013. Epub 2013/04/03.
 11. Selecky PA, et al. (2005). Palliative and End-of-Life Care for Patients With Cardiopulmonary Diseases: American College of Chest Physicians Position Statement. CHEST, 128(5):3599-3610.
 12. Lanken PN, Terry PB, Delisser HM, Fahy BF, Hansen-Flaschen J, Heffner JE, et al. An official American Thoracic Society clinical policy statement: palliative care for patients with respiratory diseases and critical illnesses. Am J Respir Crit Care Med. 2008;177(8):912-27.
 13. Blackhall LJ. Amyotrophic lateral sclerosis and palliative care: Where we are, and the road ahead. Muscle Nerve. 2012;45(3):311-8.
 14. World Health Organization. Strengthening of palliative care as a component of integrated treatment within the continuum of care. Adopted by 67th World Health Assembly on 23 January 2014. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_R7-en.pdf
 15. Council of Europe. Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member states on the organisation of palliative care. http://www.eapcnet.eu/Themes/Policy/Europeaninstitutions/CouncilofEurope...

Lidé

ředitel

Martin Loučka

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Absolvent programu pro mladé vědce v paliativní péči EURO IMPACT

stipendista Marie Curie Actions
stipendista Fulbrightovy komise
Linked In Publikace

  Tým

 • Adam Houska
  MUDr. Adam Houska
  výzkumný pracovník
 • Eva Deutsch
  Mgr. Eva Deutsch
  koordinátorka akcí
 • Karolína Horáková
  Mgr. Karolína Vlčková
  výzkumný pracovník
 • Kristýna Poláková
  Mgr. Kristýna Poláková
  výzkumný pracovník
 • Libor Vaněk
  Ing. Libor Vaněk
  PR, weby, kampaně

  Správní rada

 • PaedDr. Jarmila Baudišová
  PaedDr. Jarmila Baudišová
  předsedkyně správní rady NF AVAST
 • Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
  emeritní rektor Univerzity Karlovy, profesor fyziologie na 2. lékařské fakultě UK
 • Mgr. et Ing. Matěj Lejsal
  Mgr. et Ing. Matěj Lejsal
  ředitel Domova Sue Ryder

Spolupracujeme

Nadační fond AVAST

Centrum vzniklo díky podpoře
Nadačního fondu AVAST v rámci projektu
Spolu až do konce.

Česká společnost paliativní medicíny
Cesta domů
INTERNATIONAL ASSOCIATION for HOSPICE and PALLIATIVE CARE

Kontakt

Kancelář

Dykova 1165/15
101 00, Praha 10 Vinohrady

Adresa sídla

Centrum paliativní péče, z. ú.
Michelská 1/7
140 00, Praha 4

IČO: 034 63 583
DIČ: CZ03463583

Skype

louckam

E-mail