Výzkum pro praxi

Přinášíme pravidelné shrnutí zajímavých studií z oblasti paliativní péče.

23. 11. 2016

V listopadovém Výzkumu pro praxi se v návaznosti na říjnový webinář věnujeme dětské paliativní péči. První příspěvek je zabývá otázkou, zda dětské pacienty informovat o prognóze, a také překážkami, které brání otevřené komunikaci s dětmi o tomto tématu. Druhý příspěvek shrnuje poznatky z velké studie z USA a Kanady, která zmapovala charakteristiky dětí, které podstoupily konzultaci s paliativním týmem v nemocnici, a o co v těchto konzultacích šlo.

5. 10. 2016

První dva příspěvky tohoto vydání věnujeme v návaznosti na zářijový webniář Ing. Vališové ze sdružení Tobit studiím z oblasti perinatologické paliativní péče. Třetí příspěvek o sexualitě je odkazem k webináři srpnovému, který byl věnován sexualitě onkologicky nemocných.

10. 7. 2016

První dva příspěvky tohoto vydání věnujeme studiím o amyotrofické laterální skleróze, o kterých mluvila dr. Baránková v červnovém webináři, a třetí příspěvek je věnován tématu dobrovolnictví, o kterém bude webinář červencový.

17. 6. 2016

Toto vydání Výzkumu pro praxi věnujeme u příležitosti konání 9. vědeckého kongresu EAPC v Dublinu příspěvkům, které na kongrese zazněly.

19. 5. 2016

Toto vydání Výzkumu pro praxi věnujeme u příležitosti našeho květnového webináře zármutku a komplikovanému truchlení.

22. 4. 2016

Toto vydání Výzkumu pro praxi věnujeme u příležitosti našeho dubnového webináře paliativní péči v domovech pro seniory.

18. 3. 2016

Toto vydání Výzkumu pro praxi věnujeme u příležitosti našeho březnového webináře paliativní péči o pacienty se selháním ledvin a rozhodování o zahájení či nezahájení dialyzační léčby.

12. 2. 2016

Toto vydání výzkumu pro praxi věnujeme u příležitosti našeho únorového webináře paliativní péči v neurologii.

31. 1. 2016

Sedmé vydání Výzkumu pro praxi u příležitosti 2. vydání knihy Eutanazie. Víme o čem mluvíme? věnujeme tématu ukončení života na žádost, tedy eutanazii a asistované sebevraždě, v USA, Kanadě a Evropě.

17. 1. 2016

V šestém Výzkumu pro praxi přinášíme shrnutí třech vědeckých článků na téma ukončování protinádorové léčby a plánování péče u nemocných v pokročilé fází onemocnění.

31. 12. 2015

Silvestrovské vydání našeho zpravodaje je o alkoholu, halucinogenech a zázraku.

9. 12. 2015

Zkracuje správně vedená paliativní sedace život pacientů s pokročilým onemocněním?

8. 11. 2015

Jaký má paliativní chemoterapie vliv na péči v závěru života, jaké mezilékové interakce mohou vést k nežádoucím účinkům opioidů a také o nové naději v léčbě Parkinsonovy choroby.

18. 10. 2015

Trpí lidé umírající v domácím prostředí bolestí méně než umírající v nemocnici? Zvládají příbuzní po jejich smrti lépe zármutek?

4. 10. 2015

Víte, že lidé s nevyléčitelnou nemocí mají díky domácí paliativní péči šanci na významně delší život než pacienti, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici?